Правила и условия

Добре дошли в нашия уебсайт. Ако продължите да разглеждате и използвате този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от следните правила и условия за използване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат отношенията на [име на фирма] с вас във връзка с този уебсайт. Ако не сте съгласни с някоя част от тези правила и условия, моля, не използвайте нашия уебсайт.

Терминът „Тим Ауто 999“ или „нас“ или „ние“ се отнася до собственика на уебсайта, чието седалище е БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Стефан Веркович, 10, ет. 1. Фирменият ни регистрационен номер е 204710462. Терминът „вие“ се отнася до потребителя или зрителя на нашия уебсайт.

Използването на този уебсайт е предмет на следните условия за ползване:

  • Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за ваша обща информация и употреба. Подлежи на промяна без предупреждение.
  • Този уебсайт използва бисквитки, за да следи предпочитанията за сърфиране. Ако разрешите използването на бисквитки, следната лична информация може да бъде съхранена от нас за използване от трети страни
  • Нито ние, нито трети страни предоставяме каквато и да е гаранция по отношение на точността, навременността, ефективността, пълнотата или пригодността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този уебсайт за конкретна цел. Вие потвърждавате, че такава информация и материали може да съдържат неточности или грешки и ние изрично изключваме отговорност за такива неточности или грешки в най-пълната степен, разрешена от закона.
  • Използването на каквато и да е информация или материали на този уебсайт е изцяло на ваш риск, за което ние не носим отговорност. Ваша лична отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този уебсайт, отговарят на вашите специфични изисквания.
  • Този уебсайт съдържа материал, който е наша собственост или е лицензиран за нас. Този материал включва, но не се ограничава до дизайна, оформлението, външния вид, външния вид и графиките. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с известието за авторски права, което е част от тези правила и условия.
  • Всички търговски марки, възпроизведени в този уебсайт, които не са собственост на или лицензирани от оператора, са признати на уебсайта.
  • Неразрешеното използване на този уебсайт може да доведе до иск за обезщетение и/или да бъде криминално престъпление.
  • От време на време този уебсайт може също да включва връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство за предоставяне на допълнителна информация. Те не означават, че подкрепяме уебсайта(овете). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания уебсайт(ове).
  • Използването на този уебсайт от ваша страна и всеки спор, произтичащ от такова използване на уебсайта, е предмет на законите на България

Categories